شرکت مهرگان تجارت پارس اقلیم

با به کارگیری فناوری تمام ارگانیک جهت ارائه بهترین کیفیت ومناسب ترین کمیت که هدف اصلی کمپانی مهرگان تجارت است

مورد تایید سلیقه هر مصرف کننده با به کارگیری دانش روز دنیا ودارای بهترین مزارع کشت قهوه در سرتاسر قاره ها از جمله آفریقا ،شرق آسیا ،آمریکای جنوبی با فناوری ارگانیک و طبیعی با کیفیت بالا

تولید محصول نهایی

تولید محصول نهایی مطابق سلیقه هر مصرف کننده

بهترین مزارع کشت قهوه

در سرتاسر قاره ها از جمله آفریقا ،شرق آسیا ،آمریکای جنوبی

بهترین کیفیت

به کارگیری فناوری تمام ارگانیک

اولین شاخصه یک قهوه ایده ال کیفیت دانه سبز به کار رفته در پروسه فرآوری کلی قهوه است

دانه سبز قهوه

اولین شاخصه یک قهوه ایده ال کیفیت دانه سبز به کار رفته در پروسه فرآوری کلی قهوه است.

شرکت مهرگان تجارت پارس اقلیم با هدف تولید محصولات با بهترین کیفیت و مورد تایید سلیقه هر مصرف کننده با  به کارگیری دانش روز دنیا ودارای بهترین مزارع کشت قهوه در  سرتاسر قاره ها از جمله آفریقا ،شرق آسیا ،آمریکای جنوبی با فناوری ارگانیک و طبیعی با کیفیت بالا  GradeAA وGradeAA+ و با لاین های  Commercial،Premium ، Speciality وبا به کارگیری فناوری تمام ارگانیک که هدف اصلی کمپانی مهرگان تجارت است بهترین کیفیت ومناسب ترین کمیت.

فهرست